Nyhetsarkiv

Ny medarbetare

Publicerad den 10 februari, 2014

Sedan januari har Therese Grannas börjat hos oss. Tessan kommer initialt att bistå oss i nätverket med administrativa tjänster. Har du frågor rörande lediga uppdrag, bokningar, tidrapporter, fakturor och löner så är Tessan den som kan hjälp dig.

Tessan kommer närmast från Högskolan i Gävle där hon nyligen avslutat sin 3-åriga ekonomilinje. Innan dess arbetade hon på ett annat bemanningsföretag som var inriktad mot industrin. Med den bakgrunden så kommer vi få mycket stor nytta av hennes kunskaper alla vi i nätverket Early Blue.

Jag hälsar Tessan varmt välkommen till Early Blue å alla nätverkares vägnar!

Nyheter

Vinster i Välfärden

07 februari, 2017

Som bekant vill regeringen förbjuda vinster i välfärden (inte förluster konstigt nog). De…

Vår skattefinansierade verksamhet

09 april, 2015

Fakta för skattebetalare 2015 Skattebetalarnas Förening lämnar årligen en rapport vad all vår…

Ny medarbetare

10 februari, 2014

Sedan januari har Therese Grannas börjat hos oss. Tessan kommer initialt att bistå…

Ledarskapsutbildning

19 april, 2013

Vi har öppnat ett samarbete med Rehbinder Chefscoachning AB för att kunna erbjuda…

Nyhetsarkivet »