Nyhetsarkiv

Ledarskapsutbildning

Publicerad den 19 april, 2013

Vi har öppnat ett samarbete med Rehbinder Chefscoachning AB för att kunna erbjuda föreläsningar och workshops för oss i nätverket. Vi i nätverket kan på så sätt få bra personlig utveckling till en (mycket) billig penning. Denna typ av tjänst betalar annars landstingen och kommunerna dyra pengar för att utveckla sina chefer. Håll koll på dina mejl och boka upp dig vid lämpligt tillfälle!

Nyheter

Vinster i Välfärden

07 februari, 2017

Som bekant vill regeringen förbjuda vinster i välfärden (inte förluster konstigt nog). De…

Vår skattefinansierade verksamhet

09 april, 2015

Fakta för skattebetalare 2015 Skattebetalarnas Förening lämnar årligen en rapport vad all vår…

Ny medarbetare

10 februari, 2014

Sedan januari har Therese Grannas börjat hos oss. Tessan kommer initialt att bistå…

Ledarskapsutbildning

19 april, 2013

Vi har öppnat ett samarbete med Rehbinder Chefscoachning AB för att kunna erbjuda…

Nyhetsarkivet »